Privacybeleid

1 Gaer Cookware

Je leest nu de privacyverklaring van Gaer Cookware. Gaer Cookware verkoopt tweedehands en refurbished gietijzeren kookgerei online.
Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van de site van Gaer Cookware. Alle persoonlijke informatie die jij verschaft worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens gebruik ik om jouw bestelling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Ik vind het dan ook een goede zaak dat jij weet wat daarmee gebeurt en welke rechten jij daartoe hebt.

Dank je wel dat je Gaer Cookware hierin vertrouwt!

privacy@gaercookware.nl – +31 6 24611 617
Assendelftstraat 24A – 3061 ZM – Rotterdam
KvK nr 72665289
Gaer Cookware is een eenmanszaak van oprichter/eigenaar Dennis Gaertman

2 Jouw gegevens

Persoonsgegevens die Gaer Cookware verwerkt
Gaer Cookware verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Gaer Cookware niet verwerkt:
Mijn website wil geen gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming hebben van ouders of voogd. Controle of een bezoeker ouder dan 16 is, is niet mogelijk. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via privacy@gaercookware.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3 Doel van het verzamelen van jouw gegevens

Gaer Cookware verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Gaer Cookware analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Gaer Cookware verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Gaer Cookware neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gaer Cookware) tussen zit.

4 Bewaren van jouw gegevens

Gaer Cookware bewaart je persoonsgegevens maximaal zeven jaar. Ik heb voor deze termijn gekozen omdat de Belastingdienst vereist dat dat een onderneming zeven jaar haar administratie bewaart.
Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

5 Delen van persoonsgegevens met derden

Gaer Cookware verstrekt uitsluitend gegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Denk aan de vervoerder van je bestelling, de verwerker van je betaling (in mijn geval Mollie) en mijn bank, Triodos Bank. Daarnaast is Sohosted de host van deze website, dus alle gegevens die je mij ter beschikking worden op de servers van Sohosted opgeslagen.
Deze derde partijen zijn uiteraard ook verplicht vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan.

6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die Gaer Cookware gebruikt

Gaer Cookware gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Gaer Cookware gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7 Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gaer Cookware en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@gaercookware.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek. Gaer Cookware wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8 Hoe Gaer Cookware persoonsgegevens beveiligt

Gaer Cookware neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: privacy@gaercookware.nl

December 2018